Home

Privacy


AntoinetteVunderink.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site in zoverre dat wettelijk is toegestaan. Via dit privacy reglement informeren we je over de manieren waarop wij via onze site informatie verzamelen, waarvoor deze informatie gebruikt wordt, en de manieren waarop we de informatie die je ons ter beschikking stelt zullen beschermen.

Er zijn vier soorten informatie die onze site tijdens je bezoek kan verzamelen: netwerkverkeer overzichten, bezoekers-overzichten, cookies, en informatie die je ons vrijwillig verstrekt.

Netwerkverkeer overzichten

Om een minimale beveiliging en een consistente dienstverlening te kunnen bieden, gebruiken wij software waarmee we ons netwerkverkeer ("traffic") monitoren. Ook niet geautoriseerde toegangspogingen, virussen en andere software die onze computers of netwerken kunnen beschadigen worden daarbij gedetecteerd. Daarnaast houden we ook een oogje op de performance van ons netwerk. Als onderdeel van het monitoren ontdekken wij informatie als bijvoorbeeld E-mail headers en adressen van netwerk pakketjes. De informatie die op deze manier verkregen wordt, wordt uitsluitend gebruikt om de beveiliging en de performance van onze computers en netwerken te kunnen verzorgen. Informatie waarmee personen geïdentificeerd zouden kunnen worden, wordt niet zonder je uitdrukkelijke toestemming ter beschikking gesteld aan derden, tenzij ons dit wettelijk verplicht wordt.

Bezoekers-overzichten

Onze site verzamelt en bewaart automatisch informatie van online bezoekers, om daarmee deze site te beheren en te kunnen verbeteren. Deze informatie omvat de op de site bezochte pagina's, de datum en tijd van het bezoek, het Internet-adres (URL of IP-adres) van de site waar je vandaan kwam, de domeinnaam en het IP-adres waarvandaan je ons bezoekt, de versie van de browser die je gebruikt, de mogelijkheden van die browser, en de zoektermen op de zoekmachines die je gebruikt. Wij zullen niet via onze site proberen om individuele bezoekers uit deze informatie te identificeren: alle informatie waarmee personen geïdentificeerd zouden kunnen worden, wordt niet zonder je uitdrukkelijke toestemming ter beschikking gesteld aan derden, tenzij ons dit wettelijk verplicht wordt.

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die door je browser (al dan niet op verzoek van een site) op je PC worden bewaard en die op verzoek van een site door de browser kunnen worden gelezen. Als een site cookies gebruikt kan dat twee doelstellingen hebben: om gegevens van je huidige sessie en je huidige pagina mee te kunnen nemen naar de volgende, en om je bij de site te kunnen identificeren. Als je liever geen cookies accepteert, kun je die functie afzetten in je browser, of het zo instellen dat je browser het aan je vraagt of je een cookie wilt accepteren. De meeste van onze pagina's en functies zullen echter niet juist of zelfs helemaal niet functioneren als je geen cookies accepteert. Anders dan voor deze twee redenen gebruikt onze site geen cookies, tenzij anders vermeld wordt. Cookies blijven op je eigen PC staan: wij zullen de informatie uit die cookies niet op onze systemen bewaren en ook niet ter beschikking stellen aan derden (ook niet via het ruilen van cookies e.d.). Tenzij anders vermeld staat, gebruiken onze sites de cookie-informatie niet om je bewegingen door verschillende sites te monitoren.

Vrijwillig aangeboden informatie

Je kunt ons een E-mail gestuurd hebben met een verzoek om informatie, je hebt je misschien aangemeld voor onze dienstverlening, of je heeft ons je adres gegeven waardoor wij je iets op konden sturen. Alle informatie die je ons stuurt waarmee je geïdentificeerd kunt worden, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel dat aangegeven staat. Verzoeken om informatie worden door de daartoe aangewezen personen behandeld en kunnen worden bewaard om ons te helpen om beter te reageren op soortgelijke verzoeken. Wij zullen informatie waarmee je geïdentificeerd zou kunnen worden niet verkopen, uitwisselen met anderen of anderszins verspreiden zonder je uitdrukkelijke toestemming, tenzij ons zulks wettelijk verplicht wordt. Wij bewaren de informatie niet langer dan voor normaal gebruik noodzakelijk is. Als je niet wilt dat wij deze informatie op deze manier gebruiken, ben je niet verplicht om ons deze informatie te verstrekken, al kan dat betekenen dat je daardoor onze site niet of niet volledig kunt gebruiken. Neem contact met ons op als je vragen of zorgen hebt betreffende informatie waarmee personen geïdentificeerd zouden kunnen worden.

Tenslotte

Onze sites kunnen links aan naar andere sites en middelen bieden. Wij controleren noch onderschrijven deze sites en middelen, en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid, inhoud of dienstverlening. Bovendien zijn externe sites niet gebonden onze privacy verklaring te ondersteunen; zij kunnen hun eigen reglementen hebben of zelfs geen. Vaak is aan de URL van de bestemmingssite zien of AntoinetteVunderink.nl daarmee verlaten wordt.

Voor vragen of problemen in verband met dit Privacy Reglement kun je contact met mij opnemen.
Algemene voorwaarden  -  Privacy