Home

Gebruiksvoorwaarden

Het auteursrecht op alle teksten en afbeeldingen (de "content") op deze site berust bij Antoinette Vunderink.

Het is je NIET toegestaan deze content te gebruiken, anders dan om via deze site te bekijken. Het gebruik voor andere doeleinden is nadrukkelijk niet toegestaan en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

De content op AntoinetteVunderink.nl website is beschermd door het internationale auteursrecht, de merkenwet, wet op de oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen tekst, afbeelding of geluid van deze website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij AntoinetteVunderink.nl hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.

AUTEURSRECHT: Copyright © AntoinetteVunderink.nl. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Voor vragen of problemen in verband met deze voorwaarden kun je contact met mij opnemen.
Algemene voorwaarden  -  Privacy